value of wellbeing

De schat aan creativiteit, inzichten en ideeën van generatie Z & Y komt helaas vaak niet tot glans binnen organisatieculturen, en de mentale en fysieke gezondheid van onze medewerkers is zorgwekkend. 2020 heeft daar nog een schepje bovenop gedaan.

De impact op onze medewerkers is groot en organisaties hebben extra uitdagingen om teams vitaal en verbonden te houden. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staat, net als team spirit, vaak onderaan de ad-hoc-prio-lijst.

Voor organisaties een ongewenst, onprettig en ongezellig, maar ook een duur probleem.

Het is lucratief en efficiënt, als organisaties en leiders een grotere focus leggen op het welzijn en vitaliteit van hun medewerkers. En daarnaast ook wel zo plezierig, lief en menselijk.

generatie Z & Y

stress mentale klachten mental complaints

48% van Gen Z’s en 44% van Y’s voelen zich de hele of de meeste tijd angstig of gestrest.

Deloitte
depressiestoornissen

1 op de 15 jongeren (nl 18-24) heeft depressieve klachten. hoogst van alle leeftijds-groepen

RIVM

ruim 17% van de werknemers ervaart burn-outklachten

RIVM

impact van 2020

meer isolatie, ongemak en vereenzaming door corona.

Trimbos Instituut

onzekerheden over gezondheid en financiën veroorzaken stress.

Hartstichting

routines & work-life balans zijn veranderd.  scheiding tussen werk en privé is anders.

NTO

minder offline & echt sociaal contact.  meer online & social media.

Parool

minder beweging & actieve levensstijl, met ongezonder eten

RIVM & NOS

ergonomische (thuis)werksituatie zorgt voor meer lichamelijke klachten.

Trouw

een ongewenst, duur en urgent probleem.

ziekteverzuim in NL stijgt, en is momenteel 4,4 van de 100 dagen.
dat kost een werkgever gauw meer dan € 250 per dag.


CBS & De Ondernemer

ongelukkige en mentaal overspannen teamleden zijn minder productief.
mensen met psychische problemen nemen 5% meer dagen vrij van hun werk.


Deloitte & World Economic Forum

organisatie cultuur heeft veel invloed op spirit, betrokken- en openheid van medewerkers.  zo geeft 54% Gen Z en bijna de helft millennials die ziek van stress of angst zijn, andere redenen van verzuim op bij werkgever


MIT Business Review  & Deloitte

verbeteren is een goede investering.

ziekteverzuim in NL stijgt, en is momenteel 4,4 van de 100 dagen.
dat kost een werkgever gauw meer dan € 250 per dag.
gelukkige werknemers (gezond en vitaal) zijn 15 tot 20% productiever.
1% stijging van de productiviteit bij organisaties met 100+ fte
betekent +90k extra omzet per jaar.


Trimbos ism Capgemini

-1% ziekteverzuim bij organisaties met 100+ fte betekent +40k extra omzet per jaar.  1€ investering in gezondheids-programma’s kan tot 5€ rendement opleveren.  een integrale aanpak is maatwerk


Trimbos, Deloitte  & TNO

44% van gen Z & Y geeft in hun leven 1ste of 2de prioriteit aan hun geestelijke gezondheid.
Om aantrekkelijk te blijven voor talent, moeten werkgevers beter hierop gaan inspelen.


Deloitte